Tuki ja kannustus ovat tärkeä osa lapsen kehityksen tukemista

Positiivinen ja kannustava ilmapiiri on tärkeässä osassa tuettaessa lapsen kehitystä. Negatiivisessa ilmapiirissä, jossa lasta ei kannusteta eikä hänen kykyihinsä uskota, lapsen on vaikea käyttää kaikkea potentiaaliaan optimaalisella tavalla. Tue ja kannusta lasta Lapsen tukeminen ja kannustaminen hänen perusarjessaan luovat pohjan vahvalle itsetunnolle. On erityisen tärkeää tukea lapsen itsetuntoa jo hänen varhaisvuosistaan lähtien, mutta myöskään murrosikäisen teinin tukemista ei tule unohtaa, sillä juuri epävarma teini tarvitsee aivan erityisen paljon vanhempien tukea ja kannustusta. Vaikka toisinaan saattaisikin tuntua siltä, ettei teini enää halua vanhempia lähelleen, on tämä aikaa, jolloin vanhempi ei missään nimessä saa hylätä teiniä ja jättää häntä selviytymään murrosiän myllerrysten keskelle yksin. Tarjoa lapselle onnistumisen elämyksiä Onnistumisen elämykset ovat lapselle ja nuorelle tärkeitä kokemuksia. Ne saavat hänet uskomaan omiin kykyihinsä ja luottamaan omaan onnistumiseensa.

Mitä lahjaksi lapselle?

Voisi kuvitella, että lahjan ostaminen lapselle olisi erityisen helppoa. Erilaisia lapsille tarkoitettuja leluja, pelejä ja muuta tavaraa on saatavana kuitenkin niin paljon, että voi olla vaikeaa tietää, mistä aiheista tai teemoista juuri lahjan saaja pitää. Suurin osa lastenohjelmista ja hahmoista on tuotteistettuja, ja jokaisella lapsella on ne omat suosikkinsa, joiden kuvittamia tuotteita toivotaan lahjaksi. Kuitenkin muutamia neuvoja noudattamalla voit löytää parhaan lahjan lapselle ja samalla päästä lahjan saajan ikuiseen suosioon. Elämyksiä lahjaksi Lapselle voi antaa tavaran sijaan lahjaksi myös jonkin elämyksen. Vie kummityttösi vaikka sirkukseen tai sukulaispoikasi karting-radalle. Voit myös keksiä jotain todella ainutkertaista ja maalauttaa vaikka potretin yhdessä oman lapsesi kanssa. Lasten kanssa voi myös mennä vaikka jollekin lyhyelle kurssille, kuten kokkaamaan tai vaikka nikkaroimaan linnunpönttöjä. Jos pyrit olemaan innovatiivinen lahjan suhteen,

Lemmikkieläimet lapsen kehityksen tukijoina

Monet tutkimukset osoittavat, että lemmikkieläimestä on lapselle hyötyä hyvin monin eri tavoin. Kerromme tässä artikkelissa, kuinka lemmikki voi jopa tukea lapsen kehitystä. Lemmikin kautta lapsesi oppii empatiaa Monen mielestä nykyajan kulttuuri on monin tavoin kovin empatiaköyhää. Materialismi kukoistaa, ja monelle tuntuu olevan tärkeintä, että itsellä menee hyvin - muista viis. Puhutaan kovista arvoista, joiden vuoksi yhä useampi on alkanut voida henkisesti pahoin. Materialiastisessa mielessä elämämme on huomattavasti yltäkylläisempää kuin menneinä vuosina, mutta henkisesti moni voi entistä huonommin. Lemmikkieläinten kautta lapsi oppii asettumaan toisen asemaan ja harjoittelee empaattisuutta. Lemmikin kautta lapsi oppii ottamaan vastuuta Oman lemmikkieläimen kautta lapsi oppii vastuunkantamista. Toki aikuisen on aina viime kädessä vastattava siitä, että lemmikki on hoidettu asianmukaisella tavalla, mutta jo melko pienikin lapsi voi harjoitella vastuuta esimerkiksi ruokkimalla lemmikkinsä,

Lukeminen ja lapsen kielellisen kehityksen tukeminen

"Lukeminen kannattaa aina!", on tuttu slogan. Lapselle lukeminen on vieläpä erityisen kannattavaa, sillä se tukee lapsen kielellistä kehitystä aivan ainutlaatuisella tavalla. Sen lisäksi on todettu, että kun lapselle luetaan ääneen, vaikutetaan lapsen lukutottumuksiin, mikä on erittäin tärkeää lapsen tulevaisuutta silmällä pitäen. Kerromme tässä artikkelissa, kuinka lapselle lukemalla voidaan tukea hänen kielellistä kehitystään, ja kuinka kirjat ovat vielä tällä digitaalisten laitteiden valtakaudellakin tärkeitä ja arvokkaita esineitä, joita pitäisi oikeastaan arvostaa entistäkin enemmän. Lukeminen tukee lapsen kielellistä kehitystä Kun lapselle luetaan ääneen, hänen sanavarastonsa kehittyy. Lapsi oppii kuulemaan kielen erilaisia vivahteita ja hänen kielitajunsa paranee kuin huomaamatta. Erilaisten satujen ja tarinoiden kuuntelu auttaa kehittämään lapsen mielikuvitusta, ja lasten tietokirjojen lukeminen auttaa häntä oppimaan uusia asioita ympäröivästä luonnosta ja yhteiskunnasta. Lapselle luettavat kirjat kannattaakin valita

Voiko pienituloisen perheen lapsi harrastaa?

Harrastusten on todettu vaikuttavan lapsiin positiivisella tavalla. Kuitenkin etenkin monissa pienituloisissa perheissä lasten harrastuskustannukset ovat loputon huolenaihe. Voiko siis pienituloisenkin perheen lapsi harrastaa vai ovatko harrastukset vain varakkaiden perheiden lasten hupia? Otamme kantaa tähän polttavaan kysymykseen tässä artikkelissa. Tutustu ilmaisten harrastusten tarjontaan Jos sinusta tuntuu, ettei perheellänne kerta kaikkiaan ole varaa lasten harrastuksiin, kannattaa tutustua ilmaisten harrastusten tarjontaan. Niitäkin löytyy nimittäin yllättävän paljon, ainakin pääkaupunkiseudulla. Esimerkiksi monenlaista liikuntaa pääsee harrastamaan täysin ilmaiseksi. Tällöin lapsi voi kokea onnistumisen elämyksiä ilman, että harrastus aiheuttaa perheelle ylitsepääsemättömiä taloudellisia vaikeuksia. Kysele vapaapaikkoja ja harrastetukia Jos lapsi on erityisen lahjakas tietyssä lajissa, saattaa seura tarjota hänelle vapaapaikkaa perheen taloudellisen tilanteen vuoksi. Kannattaa rohkeasti tiedustella asiaa seurasta. Joissakin tilanteissa saatat myös voida korvata ainakin osan lapsen harrastuskuluista tekemälläsi työllä. Ehkäpä

Ovatko suomalaislapset tasa-arvoisia harrastusten suhteen?

Suomessa on pitkään ylpeilty mahdollisuuksien tasa-arvolla, sillä esimerkiksi koulutusjärjestelmämme on katsottu mahdollistavan sen, että myös pienituloisten perheiden lapset voivat halutessaan hankkia korkeakoulutuksen. Viime aikoina on kuitenkin alettu kuulla yhä enemmän soraääniä, joiden mukaan yhteiskuntamme on entistä enemmän eriarvoistunut, ja esimerkiksi lapsiperheköyhyys on Suomessa jo hälyttävän korkealla tasolla. Voidaankin pohtia, toteutuuko tasa-arvo liikunnassa ja harrastusmahdollisuuksissakaan, kun jo koulutusmahdollisuuksien osalta osa perheistä on sitä mieltä, että esimerkiksi lukio-opinnot tulevat pienituloiselle perheelle liian kalliiksi. Kun puhutaan perustason harrastamisesta, löytyy mahdollisuuksia myös vähävaraisten perheiden lapsille. Tarjolla on nimittäin jopa ilmaisia harrastuksia. Rahoitukseen liittyviä ongelmia alkaa esiintyä enemmän siirryttäessä kilpatasolle. Kilpatason urheilu on haasteellista pienillä tuloilla Seurat ovat nostaneet esiin sen, että kilpatason urheilu on pienten tulojen perheissä haasteellista. Harjoittelu, välineet ja kisamatkat maksavat yksinkertaisesti perheille liikaa, vaikka

Mitä pakata lapsen päiväkotireppuun?

Kun lapsi aloittaa päivähoidon, joutuvat vanhemmat miettimään monia asioita ja päivähoidon aloitus saattaakin jännittää yhtälailla aikuista kuin lastakin. Olemme tähän artikkeliin koonneet listan siitä, mitä lapsen päiväkotireppuun kannattaa pakata. Tarkemmat ohjeet saa lapsen omasta päiväkodista. Sadevaatteet Sadevaatteet on tärkeää pakata mukaan päivähoitoon. Päiväkodissa ulkoillaan myös sateella, joten on tärkeää, ettei lapsi kastu, vaikka taivaalta putoilisi sadepisaroita. Varmista, että lapsen sadevaatteet ovat oikean kokoiset ja että saappaat pitävät vettä. Saappaita varten mukaan kannattaa varata villasukat. Pakkaa mukaan myös kurahanskat. Vaipat ja vaihtovaatteet Jos lapsesi käyttää vaippoja, pakkaa niitä mukaan päiväkotireppuun. Varmista, että vaippoja on riittävästi. Osa päiväkodeista suosii teippivaippoja, koska ne on housuvaippoja helpompi vaihtaa ilman, että lapselta tarvitsee riisua housuja pois. Kun vaipatettavia saattaa ryhmässä olla useita, kannattaa varmistaa, millaiset vaipat hoitajat kokevat näppärimmiksi.

Kuinka helpotan lapsen päivähoidon aloitusta?

Lapsen päivähoidon aloitus on monin tavoin jännittävä kokemus niin lapselle itselleen kuin hänen vanhemmilleenkin. Lapsen päivähoidon aloittamista voi kuitenkin helpottaa monin tavoin. Lue artikkelistamme muutama helppo ja näppärä vinkki lapsen päivähoidon aloituksen helpottamiseksi. Käy tutustumassa päiväkotiin etukäteen Päiväkotiin ja hoitoryhmään saa yleensä käydä tutustumassa etukäteen, ennen kuin lapsi jää hoitoon ilman vanhempaa. Toisinaan tutustuminen saattaa kestää jopa useamman päivän. Oman vanhemman läsnäolo saattaa helpottaa aran lapsen sopeutumista uuteen ryhmään, uusiin rutiineihin ja uusiin hoitajiin. Suhtaudu itse päivähoidon aloitukseen positiivisesti Kun vanhempi itse suhtautuu päivähoidon aloitukseen positiivisella mielellä, tarttuu tämä mieliala helposti myös lapseen. Jos taas päivähoidon aloitus ahdistaa vanhempaa, tarttuu ahdistus helposti myös lapseen. Tästä syystä olisikin tärkeää, että aikuinen suhtautuu päivähoidon aloitukseen positiivisin mielin. Vaikka uusi tilanne jännittäisikin vanhempaa, ei omia pelkoja ole

Kehittävät lelut ja leikki

Leikkimisen sanotaan olevan lapsen työtä, ja ainakin leikki on lapselle erityisen kehittävää toimintaa, sillä sen kautta lapsi harjoittelee monia erittäin tärkeitä asioita. Aikuisesta leikki saattaa näyttää hukkaan heitetyltä ajalta, jonka sijaan osa vanhemmista pyrkii hätistelemään lapsia pois leikeistä kohti akateemisempina kokemiaan aktiviteetteja, kuten kirjoittelun harjoittelua. Leikin merkitystä ei kuitenkaan tulisi aliarvioida! Leikki tukee lapsen mielikuvituksen ja tunne-elämän kehitystä Mielikuvitus on erittäin tärkeä asia. Se auttaa pärjäämään niin arjessa, opinnoissa kuin työelämässäkin. Hyvä mielikuvitus voi jopa auttaa erottumaan joukosta positiivisella tavalla, ja leikki, jos mikä, auttaa lasta kehittämään mielikuvitustaan! Leikissä lapsi saa kokeilla erilaisia rooleja ja hän voi luoda omia kertomuksiaan, joiden käsikirjoittajana hän itse toimii. Samalla hän saa tilaisuuden käydä läpi tunteitaan, joiden sanoittaminen voisi olla muutoin vaikeaa. Esimerkiksi läheisensä menettänyt lapsi