Hoiva on vauvalle tärkeää

Elämän alkutaival on erittäin tärkeää aikaa ihmisen koko elämän kannalta. Aina ei välttämättä tule edes ajatelleeksi, kuinka paljon vauva-aika vaikuttaa ihmisen tulevaisuuteen ja kuinka paljon se ihmistä muokkaa. Liian vähän hoivaa ja virikkeitä saanut vauva jää jo elämänsä alkumetreillä auttamatta ikätovereitaan jälkeen. Hänen kiintymyssuhteissaan saattaa esiintyä häiriöitä ja hänestä saattaa tulla syrjäänvetäytynyt ja apaattinen. Vauva-ajan hoivaan tulisikin kiinnittää aivan erityistä huomiota ja sen merkitys tulisi nostaa keskiöön. On tärkeää huolehtia myös siitä, että vastasyntynyttä vauvaa hoivaava äiti voi itse hyvin. Huonosti voiva äiti ei nimittäin kykene huolehtimaan hyvin edes itsestään, saati sitten tarvitsevasta vauvasta, joka janoaa äidin hoivaa. Hoiva luo perustan vauvan itsetunnolle Asianmukainen ja empaattinen hoiva luo perustan vauvan itsetunnon kehittymiselle. Kun vauva saa hellää hoivaa, hän kokee olevansa tärkeä. Jos

Tuki ja kannustus ovat tärkeä osa lapsen kehityksen tukemista

Positiivinen ja kannustava ilmapiiri on tärkeässä osassa tuettaessa lapsen kehitystä. Negatiivisessa ilmapiirissä, jossa lasta ei kannusteta eikä hänen kykyihinsä uskota, lapsen on vaikea käyttää kaikkea potentiaaliaan optimaalisella tavalla. Tue ja kannusta lasta Lapsen tukeminen ja kannustaminen hänen perusarjessaan luovat pohjan vahvalle itsetunnolle. On erityisen tärkeää tukea lapsen itsetuntoa jo hänen varhaisvuosistaan lähtien, mutta myöskään murrosikäisen teinin tukemista ei tule unohtaa, sillä juuri epävarma teini tarvitsee aivan erityisen paljon vanhempien tukea ja kannustusta. Vaikka toisinaan saattaisikin tuntua siltä, ettei teini enää halua vanhempia lähelleen, on tämä aikaa, jolloin vanhempi ei missään nimessä saa hylätä teiniä ja jättää häntä selviytymään murrosiän myllerrysten keskelle yksin. Tarjoa lapselle onnistumisen elämyksiä Onnistumisen elämykset ovat lapselle ja nuorelle tärkeitä kokemuksia. Ne saavat hänet uskomaan omiin kykyihinsä ja luottamaan omaan onnistumiseensa.

Lemmikkieläimet lapsen kehityksen tukijoina

Monet tutkimukset osoittavat, että lemmikkieläimestä on lapselle hyötyä hyvin monin eri tavoin. Kerromme tässä artikkelissa, kuinka lemmikki voi jopa tukea lapsen kehitystä. Lemmikin kautta lapsesi oppii empatiaa Monen mielestä nykyajan kulttuuri on monin tavoin kovin empatiaköyhää. Materialismi kukoistaa, ja monelle tuntuu olevan tärkeintä, että itsellä menee hyvin - muista viis. Puhutaan kovista arvoista, joiden vuoksi yhä useampi on alkanut voida henkisesti pahoin. Materialiastisessa mielessä elämämme on huomattavasti yltäkylläisempää kuin menneinä vuosina, mutta henkisesti moni voi entistä huonommin. Lemmikkieläinten kautta lapsi oppii asettumaan toisen asemaan ja harjoittelee empaattisuutta. Lemmikin kautta lapsi oppii ottamaan vastuuta Oman lemmikkieläimen kautta lapsi oppii vastuunkantamista. Toki aikuisen on aina viime kädessä vastattava siitä, että lemmikki on hoidettu asianmukaisella tavalla, mutta jo melko pienikin lapsi voi harjoitella vastuuta esimerkiksi ruokkimalla lemmikkinsä,

Lukeminen ja lapsen kielellisen kehityksen tukeminen

"Lukeminen kannattaa aina!", on tuttu slogan. Lapselle lukeminen on vieläpä erityisen kannattavaa, sillä se tukee lapsen kielellistä kehitystä aivan ainutlaatuisella tavalla. Sen lisäksi on todettu, että kun lapselle luetaan ääneen, vaikutetaan lapsen lukutottumuksiin, mikä on erittäin tärkeää lapsen tulevaisuutta silmällä pitäen. Kerromme tässä artikkelissa, kuinka lapselle lukemalla voidaan tukea hänen kielellistä kehitystään, ja kuinka kirjat ovat vielä tällä digitaalisten laitteiden valtakaudellakin tärkeitä ja arvokkaita esineitä, joita pitäisi oikeastaan arvostaa entistäkin enemmän. Lukeminen tukee lapsen kielellistä kehitystä Kun lapselle luetaan ääneen, hänen sanavarastonsa kehittyy. Lapsi oppii kuulemaan kielen erilaisia vivahteita ja hänen kielitajunsa paranee kuin huomaamatta. Erilaisten satujen ja tarinoiden kuuntelu auttaa kehittämään lapsen mielikuvitusta, ja lasten tietokirjojen lukeminen auttaa häntä oppimaan uusia asioita ympäröivästä luonnosta ja yhteiskunnasta. Lapselle luettavat kirjat kannattaakin valita

Kehittävät lelut ja leikki

Leikkimisen sanotaan olevan lapsen työtä, ja ainakin leikki on lapselle erityisen kehittävää toimintaa, sillä sen kautta lapsi harjoittelee monia erittäin tärkeitä asioita. Aikuisesta leikki saattaa näyttää hukkaan heitetyltä ajalta, jonka sijaan osa vanhemmista pyrkii hätistelemään lapsia pois leikeistä kohti akateemisempina kokemiaan aktiviteetteja, kuten kirjoittelun harjoittelua. Leikin merkitystä ei kuitenkaan tulisi aliarvioida! Leikki tukee lapsen mielikuvituksen ja tunne-elämän kehitystä Mielikuvitus on erittäin tärkeä asia. Se auttaa pärjäämään niin arjessa, opinnoissa kuin työelämässäkin. Hyvä mielikuvitus voi jopa auttaa erottumaan joukosta positiivisella tavalla, ja leikki, jos mikä, auttaa lasta kehittämään mielikuvitustaan! Leikissä lapsi saa kokeilla erilaisia rooleja ja hän voi luoda omia kertomuksiaan, joiden käsikirjoittajana hän itse toimii. Samalla hän saa tilaisuuden käydä läpi tunteitaan, joiden sanoittaminen voisi olla muutoin vaikeaa. Esimerkiksi läheisensä menettänyt lapsi