Tuki ja kannustus ovat tärkeä osa lapsen kehityksen tukemista

Positiivinen ja kannustava ilmapiiri on tärkeässä osassa tuettaessa lapsen kehitystä. Negatiivisessa ilmapiirissä, jossa lasta ei kannusteta eikä hänen kykyihinsä uskota, lapsen on vaikea käyttää kaikkea potentiaaliaan optimaalisella tavalla.

Tue ja kannusta lasta

Lapsen tukeminen ja kannustaminen hänen perusarjessaan luovat pohjan vahvalle itsetunnolle. On erityisen tärkeää tukea lapsen itsetuntoa jo hänen varhaisvuosistaan lähtien, mutta myöskään murrosikäisen teinin tukemista ei tule unohtaa, sillä juuri epävarma teini tarvitsee aivan erityisen paljon vanhempien tukea ja kannustusta. Vaikka toisinaan saattaisikin tuntua siltä, ettei teini enää halua vanhempia lähelleen, on tämä aikaa, jolloin vanhempi ei missään nimessä saa hylätä teiniä ja jättää häntä selviytymään murrosiän myllerrysten keskelle yksin.

Tarjoa lapselle onnistumisen elämyksiä

Onnistumisen elämykset ovat lapselle ja nuorelle tärkeitä kokemuksia. Ne saavat hänet uskomaan omiin kykyihinsä ja luottamaan omaan onnistumiseensa. Onnistumisen elämyksiä voi löytyä myös vaikkapa mielekkään harrastuksen kautta.

Vaikka onnistumisen elämykset ovat tuikitärkeitä, tulee lapsen toki oppia jo pienestä pitäen kestämään myös pettymyksiä. Aina ei voi onnistua, ja se kuuluu elämään. Lapselle tuleekin pyrkiä luomaan tunne siitä, että myös epäonnistuminen on sallittua ja ettei maailma kaadu siihen, että joskus epäonnistuu. Esimerkiksi kouluarvosanoista ei saisi tulla sellaista pakkopullaa, ettei lapsi tai nuori edes uskalla kotona kertoa, ettei koe mennyt kovin hyvin.