Lasten harrastusten monet edut

Vaikka monet lasten harrastuksista maksavatkin melko paljon, on harrastuksista myös hyötyä monin eri tavoin. Esimerkiksi sijaislasten harrastusten on osoitettu olevan erityisen tärkeitä lasten kehitykselle ja hyvinvoinnille. Kerromme tässä artikkelissa muutaman positiivisen puolen, joiden vuoksi lasten ja nuorten kannattaa harrastaa.

Harrastusten kautta löytyy ystäviä

Harrastukset ovat hyviä paikkoja löytää ystäviä. Kun yhteen kokoontuu samasta aiheista kiinnostuneita ja innostuneita harrastajia, on samanhenkisen seuran löytäminen helppoa. Yhteisen tekemisen kautta me-henki kehittyy, ja kun lapset ja nuoret oppivat puhaltamaan yhteen hiileen, on ystävyyssuhteiden löytymiselle luotu optimaaliset puitteet. Itse asiassa monet elinikäiset ystävyyssuhteet on solmittu harrastusten parissa.

Harrastukset opettavat vuorovaikutustaitoja

Harrastukset ovat erinomaisia tilaisuuksia harjoitella vuorovaikutustaitoja. Etenkin joukkuelajeissa vuorovaikutus on kaiken A ja O. Hyväkään pelaaja ei voi yksin pyörittää kentällistä vastustajia, vaan siihen tarvitaan koko joukkueen yhteistyötä. Vuorovaikutustaidot ovat erittäin tärkeitä lapsen ja nuoren elämässä, joten niiden harjoittelu on hyvä aloittaa mahdollisimman varhaisessa vaiheessa ja niiden harjoitteluun kannattaa todella panostaa.

Harrastukset tarjoavat onnistumisen elämyksiä

On tärkeää, että lapsi tai nuori saa kokea onnistumisen elämyksiä. Oikein valittu, mielekäs harrastus on omiaan niitä hänelle tarjoamaan. Kun lapsi oppii esimerkiksi uuden taidon harjoiteltuaan sitä kerran toisensa jälkeen, on onnistuminen upea elämys. Tai kun lapsi onnistuu jalkapallopelissä laukomaan maalin ja saa osakseen koko joukkueen tuuletukset. On sanomattakin selvää, että tällainen tilanne on unohtumaton onnistumisen elämys!

Harrastukset tarjoavat turvalliset puitteet kohdata pettymyksiä

Vaikka harrastusten kautta voi saada onnistumisen elämyksiä, niin harrastettaessa tulee väistämättä vastaan myös pettymyksiä. Yksi harrastusten hyvistä puolista onkin juuri se, että ne tarjoavat lapselle ja nuorelle turvalliset puitteet pettymysten kohtaamiseen. Pettymyksen tunteita on tärkeää oppia käsittelemään ja niistä tulee osata päästä yli. Juuri harrastukset voivat auttaa tässä tärkeässä oppimistehtävässä ja -haasteessa.

Harrastukset opettavat ottamaan vastuuta

Harrastusten kautta lapset ja nuoret oppivat ottamaan vastuuta. Niiden kautta opitaan huolehtimaan omista välineistä sekä siitä, että paikalle saavutaan ajoissa. Etenkin kilpaurheilu vaatii säännöllistä harjoittelua, jota on tehtävä myös omalla ajalla. Tällöin lapselta vaaditaan sinnikkyyttä sekä oman toimintansa ohjaamista.

Harrastukset näyttävät hyviltä CV:ssa

Monikaan ei välttämättä tule ajatelleeksi, että pitkään jatkunut, tavoitteellinen harrastus, johon harrastaja on todella sitoutunut, näyttää hyvältä harrastajan CV:ssä. Erityisesti siinä vaiheessa, kun nuorella ei ole vielä kovin paljon työkokemusta, voi hän käyttää pitkäaikaista harrastusta osoituksena pitkäjänteisyydestään ja sitoutuneisuudestaan. Joissakin oppilaitoksissa alan harrastuneisuus voi auttaa jopa oppilaitokseen sisäänpääsyssä. Tällöin harrastuksesta on konkreettista hyötyä, joka voi vaikuttaa nuoren koko loppuelämään.