Lukeminen ja lapsen kielellisen kehityksen tukeminen

“Lukeminen kannattaa aina!”, on tuttu slogan. Lapselle lukeminen on vieläpä erityisen kannattavaa, sillä se tukee lapsen kielellistä kehitystä aivan ainutlaatuisella tavalla. Sen lisäksi on todettu, että kun lapselle luetaan ääneen, vaikutetaan lapsen lukutottumuksiin, mikä on erittäin tärkeää lapsen tulevaisuutta silmällä pitäen. Kerromme tässä artikkelissa, kuinka lapselle lukemalla voidaan tukea hänen kielellistä kehitystään, ja kuinka kirjat ovat vielä tällä digitaalisten laitteiden valtakaudellakin tärkeitä ja arvokkaita esineitä, joita pitäisi oikeastaan arvostaa entistäkin enemmän.

Lukeminen tukee lapsen kielellistä kehitystä

Kun lapselle luetaan ääneen, hänen sanavarastonsa kehittyy. Lapsi oppii kuulemaan kielen erilaisia vivahteita ja hänen kielitajunsa paranee kuin huomaamatta. Erilaisten satujen ja tarinoiden kuuntelu auttaa kehittämään lapsen mielikuvitusta, ja lasten tietokirjojen lukeminen auttaa häntä oppimaan uusia asioita ympäröivästä luonnosta ja yhteiskunnasta. Lapselle luettavat kirjat kannattaakin valita mahdollisimman monipuolisesti, ja lukemisen kannattaa olla mahdollisimman säännöllistä. Kirjavalinnoissa kannattaa myös suosia lapsen omia kiinnostuksen kohteita, joita voidaan syventää ja joihin voidaan tutustua lähemmin hyvin valittujen kirjojen kautta.

Lapsen lukutottumuksiin vaikuttaminen

Lapsi muokkaa jo varsin nuorena omia lukutottumuksiaan. Jos lapselle luetaan säännöllisesti ääneen, tulee lukemisesta luonnollinen osa hänen rutiinejaan. Jos taas lapselle ei lueta lainkaan, ei hänelle todennäköisesti kehity tottumusta ja kiinnostusta lukemista kohtaan. Jos kotoa ei löydy kirjoja eikä lapsi näe kotona kenenkään lukevan kirjoja, ei hän saa lukemiseen mallia, joka innostaisi häntä itseäänkään lukemaan. Sen sijaan koti, jossa kirjoja on runsaasti esillä ja jossa niihin suhtaudutaan innokkaasti, kannustaa lapsiakin tutustumaan kirjojen mielenkiintoiseen maailmaan.

Esimerkiksi viikoittaiset kirjastokäynnit voivat auttaa luomaan lapselle lukemisen rutiineja. Kun näistä käynneistä tehdään säännöllisiä, mukavia yhteisiä hetkiä, välittyy lapselle viesti lukemisen ja kirjojen merkityksestä. Lapsi alkaa lähes huomaamatta janota tietoa, ja kirjastokäynnit ovat hänelle erityisen mielekkäitä kokemuksia. Lukuharrastuksen ei tarvitse tulla kalliiksi, sillä kirjastoista löytyy lukematon määrä erilaisia teoksia, joilla voi taltuttaa koko perheen lukunälän. Lukeminen voikin olla yksi antoisimmista ja edullisimmista harrastuksista, joka kantaa parhaimmillaan läpi koko elämän.

Aku Ankka lukemisen tukena

Jos sinusta tuntuu, ettei lapsesi jaksa keskittyä pitkiin kirjoihin siinä vaiheessa, kun olisi aika opetella lukemaan, kannattaa kokeilla kikkaa, jota jo monet vanhemmat ja opettajat ovat käyttäneet. He nimittäin suosivat Aku Ankkaa lukemisen opettajana! Akun lyhyet ja ytimekkäät puhekuplista löytyvät lausahdukset, hauskat tarinat ja mukaansatempaavat juonenkäänteet saavat lapset innostumaan ja ponnistelemaan lukutaidon haltuunottamisen kanssa. Akuun ei helposti kyllästy, ja sen kielikin on yllättävän rikasta ja monipuolista, joten lapsen tässä elämänvaiheessa Aku Ankka on oivallinen kaveri!