Millaisia asioita lapsi oppii päiväkodissa?

Varhaiskasvatussuunnitelma ohjaa päiväkodin päivärytmiä, ja siihen tutustuminen auttaakin vanhempaa ymmärtämään, millaisia asioita lapsi oppii päiväkodissa ja millaisia asioita häneltä edellytetään. Kannattaa aina varmistaa lapsen oman päiväkodin käytännöt suoraan omasta päiväkodista, mutta annamme tässä artikkelissa kuitenkin joitakin suuntaviivoja siitä, millaisia asioita päiväkodissa hoitopäivän aikana tehdään.

Aamu alkaa aamupiiristä

Useimmissa päiväkodeissa pidetään aamun aloittamiseksi aamupiiri. Tämän aikana lapsi oppii monia hyödyllisiä asioita. Ensinnäkin lapsi oppii kuuntelemaan ja odottamaan omaa vuoroaan. Hän oppii ilmaisemaan itseään ja ymmärtämään muiden ilmaisua. Lisäksi hän oppii viikonpäivät, vuodenajat, kuukaudet ja numeroita ja saa tilaisuuden kertoa omat kuulumisensa. Usein aamupiiriin liittyy myös laulupussi, josta monet lapset pitävät kaikkein eniten. Laulujen kautta harjoitellaan helppoja tarinoita, jotka jäävät lasten mieliin kivan rytmin kautta.

Kädentaidot kehittyvät

Päiväkodissa lapsen kädentaidot kehittyvät. Päivähoidossa askarrellaan, maalataan, muovaillaan ja tehdään monenlaisia projekteja. Lapsi oppii leikkaamaan, liimaamaan ja ideoimaan ja saa sitä kautta onnistumisen kokemuksia.

Kielitietoisuus kasvaa

Päiväkodissa lapsen kielitietoisuus kasvaa ja syvenee. Lapsille pyritään lukemaan paljon, minkä lisäksi heidän kanssaan lauletaan ja lorutellaan. Hoitotilanteiden yhteydessä ja lomassa sanoitetaan lapselle arkisia toimintoja, minkä ansiosta lapsen kielitaito arjen sanaston osalta kasvaa ikään kuin huomaamatta.

Lapsen sosiaaliset taidot kehittyvät

Päivähoidon kautta lapsi saa tilaisuuden kehittää sosiaalisia taitojaan. Hän oppii toimimaan vuorovaikutuksessa niin toisten lasten kuin aikuistenkin kanssa. Tämä, jos mikä, on tärkeä taito lapsen tulevaisuuden kannalta!