Onnistunut muutto lapsen kanssa

Jokainen lapsi tarvitsee turvallisen kodin, jossa tuntee olevansa rakastettu, hyväksytty ja huolehdittu. Terveessä perheessä lapsella on hyvä olla, vaikka hänellä olisi erityistarpeitakin. Lapsuuden koti tai useammat kodit muokkaavat jokaista ihmistä ja vaikuttavat jokaiseen vielä aikuisenakin. Eräs suurimmista muutoksista varsinkin pienen lapsen elämässä on muuttaminen. Muutto tunnetusti stressaa aikuisia, silloinkin kun muuttaminen on innolla odotettu tapahtuma. Auttaa huomattavasti, kun asunnon myynti ja osto saadaan tehtyä sujuvasti. Perinteisen kiinteistövälityksen lisäksi esimerkiksi blok.ai on verkkoon painottuva omistusasuntojen välityspalvelu. Hyvä asunnonvälityspalvelu helpottaa osaltaan asuntokauppojen syntymistä. Lapset vaistoavat aikuisten kireyden, joten jos muuttamiseen liittyy stressiä, lapselle saattaa välittyä aitajuisesti kuva, ettei muuttaminen olisikaan mukava käänne. Muutosta kannattaa tehdä alusta saakka hauska, yhteinen asia!

Hyväkin muutto voi rasittaa

Aikuisten mielestä syy muuttamiseen saattaa olla hyvinkin positiivinen. Lapsen suhtautuminen muuttoon johtuu usein siitä muuton syistä ja seurauksista. Vaikka aikuiset olisivat innoissaan uudesta työpaikasta, vähentyneistä asumiskustannuksista, lyhyemmästä työmatkasta tai lapsiperheen palveluiden läheisyydestä, ei lapsi ehkä silti haluaisi vaihtaa kotia. On helppoa ajatella, että lapset sopeutuvat nopeasti, eikä uusien ystävien saaminen varmasti tuota ongelmia. Lapselle oma koti on osa häntä itseään, eivätkä ystävät ole korvattavissa – kaverisuhteet katkeavat herkästi, mutta lapsuuden ystävät muistetaan yleensä vielä vanhempanakin.

Lyhyessä ajassa tapahtuvat, toistuvat muutot saattavat aiheuttaa juurettomuuden tunnetta ja vaikeuksia kestävien sosiaalisten suhteiden solmimisessa. Vaikka muuttojen vaikutusta lapsen kehitykselle on tutkittu myöhemminkin, vuonna 2016 uutisoitu tutkimus antaa edelleen osviittaa mahdollisista vaikutuksista. Osa ihmisistä on kuitenkin avoimempia tiuhallekin muuttotahdille ja maisemanvaihdolle. Uuteen kaupunkiin tai kokonaan toiseen maahan muuttaminen voivat tehdä lapsista hyvin luontevia maailmanmatkaajia!

Muuttomyönteisyys on yksilöllistä

Suhtautuminen muutoksiin on yksilöllistä, sidoksissa lapsen luontaiseen persoonaan ja temperamenttiin. Lapsella ei ole minkäänlaista valtaa asumistaan koskevissa päätöksissä, ellei hän ole jo riittävän vanha sanomaan oman mielipiteensä esimerkiksi erotilanteessa, jossa vanhemmat asuvat eri osoitteissa ja ovat kykeneviä kuulemaan lapsen kantaa siitä, missä hän mieluiten asuisi.

Mitä tahansa muuton taustalla onkin, aikuiset voivat monin tavoin tukea lasta uudessa tilanteessa. Joissain tapauksissa muutto onnistuu hämmästyttävän vaivattomasti, toisinaan lapset kaipaavat entistä kotiaan kauan ja oireilevat eri tavoin. Tällaisiin tilanteisiin esimerkiksi Mannerheimin lastensuojeluliiton vinkit saattavat antaa käytännönläheisiä ideoita siihen, kuinka lapsen elämään kuuuvat luottoaikuiset voivat tukea lasta muutoksessa. Jos lapsen elämän keskeisimmät ja tärkeimmät aikuiset suhtautuvat yhdessä tuumin kannustavasti lapsen elämäntilanteen muuttumiseen, lapsi rohkaistuu ja kokee voivansa luottaa perheeseensä, sukuunsa ja itseensä. Asiat kyllä sujuvat uudessakin kotipaikassa.

Ota lapsi mukaan koko muuttoprosessiin

Kun ajatus muutosta alkaa muodostua, mieleen juolahtanee juuri kysymys siitä, kuinka muutto vaikuttaa lasten elämään. Asiasta kannattaa keskustella koko perheen kesken rauhassa hyvissä ajoin. Selvää on, ettei lapsi voi tehdä päätöstä siitä, missä asuu, eikä aikuinen voi päättää lapsen puolesta, kuinka tämä saa suhtautua muuttoon. Yleensä tieto omasta huoneesta tekee muuttamisesta jännittävän ajatuksen, etenkin jos perheessä on useampia lapsia, jotka ovat aiemmin jakaneet huoneita keskenään. Jos lapset voivat olla mukana potentiaalisen kodin näytössä ja pääsevät jopa osallistumaan kodin valintaan, muuttaminen tuntuu enemmän yhteiseltä tapahtumalta. Muuttokohteeseen matkustamisesta voidaan tehdä perheen yhteinen seikkailu jo uutta kotia etsiessä. Monet kunnat mainostavat itseään lapsiystävällisinä kuntina. Esimerkiksi asuntomessut ovat hyvä kohde erilaisten asumisratkaisujen vertailuun ja yhdessä matkailuun.

Kun lapset saavat aktiivisesti osallistua koko muuttoprosessiin pakkaamista ja uuden kodin järjestämistä myöten, he huomaavat, että tutut tavarat tulevat varmasti mukaan. Vahvistuu myös tunne siitä, että heillä on tilaisuuksia vaikuttaa elämäänsä uudessakin kodissaan. Lapsen kanssa voi keskustella siitä, millaista kotiutuminen on. Asiaa voi pohtia omaltakin kannaltaan vaikka hieman hassuun vanhaan uutiseen pohjaten.