Päiväkodin perustaminen yrityslainalla

Moni päivähoidon ammattilainen haaveilee oman päiväkodin perustamisesta, sillä lasten parissa työskentely kiehtoo ja monella on haaveena erikoistua tiettyyn kasvatussuuntaukseen ja tarjota lapsille mahdollisimman laadukasta päivähoitoa ja varhaiskasvatusta. Moni alan asiantuntija painottaa esimerkiksi lasten mielikuvistuleikkeihin panostamista. Päiväkodin perustamisessa tulee kuitenkin huomioida muutamia asioita, joihin perehdymme tässä artikkelissa. Päiväkodin tilat Päiväkodin tiloilta vaaditaan tiettyjä asioita. Tilojen tulee tietysti olla turvalliset, mutta myös esimerkiksi tilojen hygieniaan liittyy monia seikkoja, jotka on huomioitava. Tilat tarkistetaan ennen hyväksymistä niin sosiaalitoimen, palokunnan kuin terveystarkastajankin toimesta. Tilaa per lapsi tulee olla vähintään vaatimuksissa määritelty määrä ja esimerkiksi poistumisteitä on oltava riittävä määrä. Tilavaatimuksiin kannattaakin tutustua huolellisesti ennen kuin menee lyömään tilojen vuokrasopimuksen lukkoon. Sopivien tilojen löytäminen voikin olla haasteellista ja usein tiloihin joutuukin tekemään muutoksia, jotta tilat saadaan hyväksyttyä