Seksi alaikäisen
kanssa on
matkallakin rikos.
Puutu näkemääsi.

Matkailualan ammattilaiset ovat eturintamassa.

Matkanjärjestäjien, hotellien, ravintoloiden ja muiden matkailualan toimijoiden henkilökunnalla on eturivin paikka lapsiseksiturismin tunnistamisessa ja siihen puuttumisessa. Heidän ammattitaitonsa tekee heistä ensiluokkaisia tilannetarkkailijoita, ja heillä on yleensä myös erinomaiset tieto- ja taitoresurssit puuttua näkemäänsä. Tälle sivulle olemme koonneet ohjeita lähinnä sellaisille matkailualalla työskenteleville ammattilaisille, joiden työnantajat eivät ole antaneet selkeää ohjeistusta lastensuojelun suhteen.

 

Selvitä työnantajan tilanne

Tutki työnantajan verkkosivut tai kysy esimieheltäsi suoraan, onko yrityksessä sitouduttu lapsiseksiturismin vastaiseen työhön. Selvitä, onko yrityksessä strategisia käytäntöjä ilmoitusten tekemiseen: kenelle ilmoitetaan ja missä järjestyksessä? Jos sitoumuksia ja strategioita on tehty, selvitä, koulutetaanko henkilöstöä aiheen tiimoilta säännöllisesti. On tärkeää, että sitoumuksiin suhtaudutaan vakavasti ja että henkilöstöä koulutetaan.

Ehdota parannuksia ja vaadi koulutusta

Mikäli selviää, ettei työnantajayrityksessä ole vielä sitouduttu tähän työhön, kerro esimiehillesi erilaisista vaihtoehdoista. Esittele heille organisaatioita, jotka tarjoavat koulutusta ja työkaluja. Pyydä painokkaasti saada osallistua tällaiseen koulutukseen.

Lasten perusoikeudet – Children’s Fundamental Rights ry on Suomessa toimiva lasten kaupallisen seksuaalisen hyväksikäytön vastaiseen työhön erikoistunut järjestö. Järjestöllä on erityisosaamista etenkin lainsäädännöllisissä asioissa, ja se järjestää myös lapsiseksiturismiin liittyviä koulutuksia. Lasten perusoikeudet ry on myös yhteistyössä Suomen matkatoimistoalan liiton SMAL ry:n kanssa julkaissut Matkailun pimeä puoli -esitteen, joka löytyy täältä. Voit ottaa yhteyttä Lasten perusoikeudet ry:een täällä.

The Code on erikoistunut matkailualan yritysten kouluttamiseen lapsiseksiturismin vastaisen työn saralla tarjoten koulutusmateriaaleja kymmenellä kielellä. The Coden yritysjäsenet sitoutuvat toteuttamaan kuuden askeleen ohjelmaa ja saavat vastineeksi työkaluja näiden tavoitteiden saavuttamiseksi. Ota yhteyttä The Codeen täällä.

ECPAT (End Child Pornogrpahy and Trafficking) on voittoa tavoittelematon järjestö, joka tiedottaa ja tutkii lasten kaupalliseen seksuaaliseen hyväksikäyttöön liittyviä ilmiöitä. Sen jäsenet toteuttavat erilaisia hankkeita ympäri maailman. ECPATilta on ilmestynyt varsin kattava englanninkielinen esite lapsiseksiturismista, jonka voi lukea täällä.

Ilmoita rikoksesta

Jos todistat itse lapseen kohdistuvaa seksuaalista uhkatilannetta, ilmoita siitä eteenpäin. Voit kertoa asiasta esimiehellesi tai suoraan viranomaisille, mikäli työnantajayrityksessä ei ole ohjeistettu muunlaiseen ilmoitusprosessiin. Eri maiden viranomaisten yhteystietoja löydät täältä.