Seksi alaikäisen
kanssa on
matkallakin rikos.
Puutu näkemääsi.

Tietoa medialle.

Liian pahaa ollakseen totta -kampanja on Ulkoasiainministeriön tuella rahoitettu ja Reilun matkailun yhdistyksen koordinoima hanke, joka pyrkii lisäämään suomalaisten matkailijoiden tietoutta lapsiseksiturismista. Haluamme myös yhtenä matkailuyritysten ja järjestöjen rintamana tuomita tämän ilmiön. Lasten perusoikeudet – Children’s Fundamental Rights ry toimii kampanjassa asiantuntija-apuna.

Reilun matkailun yhdistys (RMY) perustettiin vuonna 2003 tavoitteenaan edistää vastuullista matkailua tiedottamalla reilun matkailun periaatteista matkailijoille ja matkailualan toimijoille. Yhdistys haluaa herättää vuoropuhelua eettisistä valinnoista ja niiden merkityksestä matkailussa sekä kotimaassa että ulkomailla. Liian pahaa ollakseen totta -kampanjan myötä Reilun matkailun yhdistys liittyy Lasten perusoikeudet ry:n aloittamaan lapsiseksimatkailuun liittyvään ennaltaehkäisevään tiedotus- ja koulutustyöhön. Lisäksi RMY aloittelee yhteistyötä The Code -järjestön kanssa.

Lasten perusoikeudet – Children’s Fundamental Rights ry on perustettu ja rekisteröity vuonna 2004.  Sen tavoitteena on lasten perus- ja ihmisoikeuksien vahvistaminen sekä lapsiin kohdistuvien vakavimpien rikosten ennaltaehkäiseminen ja torjunta. Lasten perusoikeudet ry käynnisti Raha-automaattiyhdistys RAY:n tuella lasten kaupallisen seksuaalisen hyväksikäytön vastaisen ns. CSEC-hankkeen alkuvuodesta 2012. CSEC-hanke on koulutus- ja valistushanke, jonka puitteissa pyritään parantamaan myös lainsäädäntöä alaikäisten suojaksi.

Lasten perusoikeudet ry koordinoi järjestöpuolella lapsikaupan torjuntatyötä. Lapsikaupan vastaiseen järjestöverkostoon kuuluvat Lasten perusoikeudet ry, Tukinainen ry ja Suomen Delfins ry.  Lasten perusoikeudet ry on toiminut yhteistyössä Suomen  matkatoimistoalan liitto SMAL ry:n kanssa vuosien ajan, ja yhteistyön tuloksena on mm. tuotettu Matkailun pimeä puoli -esite sekä nostettu lapsiseksiturismiongelma Helsinki Declaration -tilaisuuden aiheeksi MATKA 2013-messuilla.

Yhteystiedot

Liian pahaa ollakseen totta -kampanjaa koskevat kysymykset, kommentit sekä kuvamateriaali- ja haastattelupyynnöt voi osoittaa hankepäälliköille Marita Andstenille ja/tai Sanna Räikälle:

marita.andsten@reilumatkailu.fi
puh. 0505051204


sanna.raikka@reilumatkailu.fi

puh. 045 165 3344

Reilun matkailun yhdistyksen toimintaan liittyvät kysymykset, kommentit ja haastattelupyynnöt voi lähettää osoitteeseen:

info(a)reilumatkailu.fi

Lasten perusoikeudet – Children’s Fundamental Rights ry:n toimintaa koskevat kysymykset ja kommentit voi lähettää osoitteeseen:

Myös medialla on roolinsa.

Median edustajilla on tärkeä rooli lasten oikeuksien kunnioittamisessa. Liian pahaa ollakseen totta -kampanjan kumppanit Suomen UNICEF ry sekä Pelastakaa Lapset ry ovat molemmat julkaisseet ohjeistuksia ja oppaita lasten kuvaamiseen ja haastattelemiseen. Löydät UNICEFin eettiset ohjeet lapsista raportointiin täältä ja Pelastakaa Lapset ry:n oppaan täältä.