Seksi alaikäisen
kanssa on
matkallakin rikos.
Puutu näkemääsi.

Lapsen hyväksikäyttö on rikos. Myös maailmalla.

Matkaillessa unohtuu helposti kotimaan lait. Monet matkailijat ajattelevat, ettei kohdemaassa olla niin tarkkoja. Että sellainen käytös, mikä kotona on laitonta, on muualla täysin hyväksyttävää. Lasten ostaminen ja seksuaalinen hyväksikäyttö on juuri tällaista toimintaa.

 

Lapsiseksiturismiksi kutsutaan toimintaa, jossa matkan päätarkoitus on seksuaalisesti hyväksikäyttää kohteessa asuvia tai oleskelevia paikallisia lapsia. Toisaalta osa lapsiseksituristeista matkustaa viattomin aikein mutta ”tarttuu tilaisuuteen”, kun sellainen osuu kohdalle – ajatellen, että seksi alaikäisen kanssa on paikallisessa kulttuurissa ja yhteiskunnassa sallittua ja hyväksyttyä toimintaa. Osa hyväksikäyttäjistä on kotimaan matkailijoita, osa ulkomaalaisia turisteja. Kaikkia heitä kuitenkin yhdistää se, että toiminnassa käytetään hyväksi matkailuteollisuuden tarjoamia mahdollisuuksia sekä maksukykyisen turistin asemaa: hotelleja, ravintoloita, paksuja lompakoita.

Koska lapsiseksiturismi on useimmissa maissa rikollista ja siten piilossa pidettävää toimintaa, ja koska lainsäädännön toimeenpano takkuaa monessa maassa, tarkkoja lukuja uhrien määrästä on vaikea antaa. On kuitenkin arvioitu, että jopa 2-3 miljoonaa lasta maailmanlaajuisesti joutuu matkailijoiden seksuaalisen hyväksikäytön uhriksi joka vuosi.

Miksi?

shutterstock_21277783Usein ajatellaan, että seksiturismin tarjonta johtuu kohdemaan köyhyydestä. Tämä on toki totta. On yleistä, että kehitysmaiden köyhät maaseutujen perheet lähettävät lapsia ja nuoria kaupunkiin tienaamaan rahaa perheen elättämiseksi. Perinteiset maaseutuelinkeinot ovat viime vuosina kärsineet mm. ilmastonmuutoksesta ja sen aiheuttamista ympäristöongelmista. Kaakkois-Aasiassa nopea teollistuminen on puolestaan johtanut siihen, että saavutettu vauraus jakautuu epätasaisesti eliitin ja köyhien massojen kesken. Kaupunkeihin lähetetyt lapset ja nuoret ajautuvat helposti prostituutioon muun työn puutteessa tai erilaisten värvääjien luvattua heille työpaikan, joka selviääkin vasta paikan päällä. Kehitysmaissa on harvoin kattavaa sosiaaliturvaa tai terveyspalveluja, jotka voisivat tukea nuoren pyrkimyksiä työllistyä prostituution ulkopuolella. Köyhät lapset ovat erityisen heikossa asemassa. Osa heistä on kodittomia katulapsia, jotka ottavat vastaan parittajien tarjouksen katosta pään päällä ja lämpimästä ruoasta seksityötä vastaan. Nämä lapset ovat usein kouluja käymättömiä ja siten lukutaidottomia, mikä heikentää heidän mahdollisuuksiaan saada tietoa omista oikeuksistaan. Lisäksi aseelliset konfliktit ovat kaikkialla maailmassa luoneet kysyntää seksiturismille ja ihmiskaupalle, kun ulkomaalaiset sotilaat etsivät virkistysmahdollisuuksia. Väestön räjähdysmäinen kasvu monissa maailman osissa on puolestaan johtanut siihen, ettei vanhemmilla ole välttämättä varaa huolehtia lapsistaan. Oman lapsen myyminen onkin monissa kulttuureissa varsin tavallista. Etenkin tyttöjen asema voi olla heikko ja heidät myydään yleensä ensimmäisinä eniten tarjoavalle. Valitettavan monet näistä lapsista päätyvät seksuaalisen hyväksikäytön uhreiksi – lupailipa lapsen ostanut rekrytoija kuinka kauniita hyvänsä.

Kansainvälisen työjärjestön ILO:n mukaan lapsiseksiturismin kaltaisen pakkotyön taustalla vaikuttavat ennen kaikkea yksilön tai perheen tulojen äkillinen negatiivinen muutos, köyhyys, koulutuksen puute, lukutaidottomuus ja muuttoliike. Myös sukupuolella on väliä; ILO arvioi, että suuri enemmistö seksuaalisen pakkotyön uhreista on naisia ja tyttöjä. Pojat ovat kuitenkin yhtä lailla vaarassa joutua matkailevien lasten hyväksikäyttäjien uhreiksi.

Tärkein lapsiseksiturismia ajava voima on kuitenkin kysyntä. Kun jollekin on kysyntää, joku löytää aina keinon luoda tarjontaa. ILO:n arvion mukaan kaupallinen seksuaalinen pakkotyö tuottaa vuosittain lähes 80 miljardin euron voitot. Lapsiseksiturismiin liittyykin paljon järjestäytynyttä ihmiskauppaa, josta hyötyvät taloudellisesti ennen kaikkea paikalliset värvääjät ja parittajat sekä palvelua tarjoavat baarit, ravintolat ja hotellit – ei uhriksi joutuva lapsi. Turistit eivät silti ole ainut eivätkä edes suurin hyväksikäyttäjäryhmä. Monissa kulttuureissa seksin harrastaminen lapsen tai teini-ikäisen kanssa on täysin hyväksyttävää toimintaa, usein vain osa tavallista illanviettoa.

Kun lapsia on helposti saatavilla, heidän hyväksikäyttönsä vaikuttaa hyväksyttävältä ja kiinni jäämisen riski tuntuu häviävän pieneltä. Näin ollen viattomin aikein kohteeseen matkustanut turisti saattaa päätyä rikoksentekijäksi sitä sen kummemmin suunnittelematta.

Miksi ei?

shutterstock_82798924Seksiturismiin ajautuneet lapset altistuvat sairauksille, fyysiselle väkivallalle ja henkisille traumoille. Heiltä evätään oikeus koskemattomuuteen ja lapsuuteen. Mahdollisista tuloista huolimatta kokemus on omiaan pikemminkin jatkamaan kuin katkaisemaan köyhyyden ja eriarvoisuuden kierrettä, kun lapset jättäytyvät joko vapaaehtoisesti, vanhempien toiveesta tai parittajan vaatimuksesta pois koulusta tienatakseen rahaa seksityöläisenä. Lomakohteissa, joissa seksiturismi on erityisen suosittua, on myös paljon orpo- ja katulapsia, koska alaikäiset synnyttäjät eivät kykene huolehtimaan seksityön seurauksena syntyneistä lapsistaan.

On ensiarvoisen tärkeää muistaa, että maksullinen seksi alaikäisen kanssa on rikos, josta voidaan tuomita paitsi kohdemaassa myös Suomessa. Suomessa yleinen suojaikäraja on 16 vuotta, mutta maksullisissa hyväksikäyttötapauksissa se on aina 18 vuotta, ja sitä sovelletaan myös ulkomailla riippumatta kohdemaan voimassa olevista ikärajoista. Lisätietoa lainsäädännöstä löydät täältä.

On tärkeää, että lainsäädäntöä kehitetään lastensuojelun parantamiseksi niin vauraissa länsimaissa kuin kehitysmaissa. Lakien säätäminen ei kuitenkaan yksinään riitä, vaan niiden tehokas toimeenpano on korvaamattoman tärkeä osa lastensuojelutyötä. Esimerkiksi Thaimaassa on jo vuosia ollut voimassa tiukkoja ihmiskaupan ja prostituution kieltäviä lakeja, mutta syytteitä nostetaan hyvin harvoin. Tästä syystä on äärimmäisen tärkeää myös haastaa ja muuttaa käytöstä, olettamuksia ja asenteita, jotka mahdollistavat lapsiseksiturismin kaltaisen vääryyden.

Missä?

Lapsia hyväksikäyttäviä matkailijoita on kaikkialla. On kuitenkin maita, joissa lapsiseksiturismi on erityisen pitkäaikainen ja/tai laajalle levinnyt ongelma.

Kaakkois-Aasian maista lapsiseksiturismi on ollut pitkään ongelma Thaimaassa, minkä vuoksi siellä on viime vuosina otettu käyttöön monia toimia ilmiön kuriin saamiseksi. Tiukentuneen lainsäädännön ja valvonnan vuoksi ongelma on jossain määrin siirtynyt muihin alueen köyhiin maihin kuten Kambodzaan, Laosiin, Filippiineille ja Vietnamiin.

Amerikan mantereella suuri osa lapsiseksiturismia harjoittavista matkailijoista tulee Kanadasta ja Yhdysvalloista. Ongelma on merkittävin Meksikossa, Kolumbiassa ja Brasiliassa.

Afrikassa esiintyy paljon köyhyyttä ja eriarvoisuutta , mikä yhdistettynä kasvavaan turismiin on ruokkinut lapsiseksiturismia monessa maassa. Ilmiö on erityisen ongelmallinen esimerkiksi Etelä-Afrikassa, Ghanassa ja Keniassa, jossa ollaankin jo herätty tilanteen vakavuuteen.

Lapsiseksiturismia esiintyy kuitenkin myös lähellä meitä. ECPATin mukaan Viroon suuntautuva seksiturismi, myös lapsiin kohdistuva, on kasvussa. Venäjällä lapsiprostituutiota ja lapsiseksiturismia esiintyy etenkin Pietarissa, joka on suosittu kohde myös suomalaisten matkailijoiden keskuudessa. Lapsiseksiturismiin läheisesti liittyvää ihmiskauppaa on tavattu Itämeren laivoilla.