Lemmikkieläimet lapsen kehityksen tukijoina

Monet tutkimukset osoittavat, että lemmikkieläimestä on lapselle hyötyä hyvin monin eri tavoin. Kerromme tässä artikkelissa, kuinka lemmikki voi jopa tukea lapsen kehitystä. Lemmikin kautta lapsesi oppii empatiaa Monen mielestä nykyajan kulttuuri on monin tavoin kovin empatiaköyhää. Materialismi kukoistaa, ja monelle tuntuu olevan tärkeintä, että itsellä menee hyvin - muista viis. Puhutaan kovista arvoista, joiden vuoksi yhä useampi on alkanut voida henkisesti pahoin. Materialiastisessa mielessä elämämme on huomattavasti yltäkylläisempää kuin menneinä vuosina, mutta henkisesti moni voi entistä huonommin. Lemmikkieläinten kautta lapsi oppii asettumaan toisen asemaan ja harjoittelee empaattisuutta. Lemmikin kautta lapsi oppii ottamaan vastuuta Oman lemmikkieläimen kautta lapsi oppii vastuunkantamista. Toki aikuisen on aina viime kädessä vastattava siitä, että lemmikki on hoidettu asianmukaisella tavalla, mutta jo melko pienikin lapsi voi harjoitella vastuuta esimerkiksi ruokkimalla lemmikkinsä,

Lukeminen ja lapsen kielellisen kehityksen tukeminen

"Lukeminen kannattaa aina!", on tuttu slogan. Lapselle lukeminen on vieläpä erityisen kannattavaa, sillä se tukee lapsen kielellistä kehitystä aivan ainutlaatuisella tavalla. Sen lisäksi on todettu, että kun lapselle luetaan ääneen, vaikutetaan lapsen lukutottumuksiin, mikä on erittäin tärkeää lapsen tulevaisuutta silmällä pitäen. Kerromme tässä artikkelissa, kuinka lapselle lukemalla voidaan tukea hänen kielellistä kehitystään, ja kuinka kirjat ovat vielä tällä digitaalisten laitteiden valtakaudellakin tärkeitä ja arvokkaita esineitä, joita pitäisi oikeastaan arvostaa entistäkin enemmän. Lukeminen tukee lapsen kielellistä kehitystä Kun lapselle luetaan ääneen, hänen sanavarastonsa kehittyy. Lapsi oppii kuulemaan kielen erilaisia vivahteita ja hänen kielitajunsa paranee kuin huomaamatta. Erilaisten satujen ja tarinoiden kuuntelu auttaa kehittämään lapsen mielikuvitusta, ja lasten tietokirjojen lukeminen auttaa häntä oppimaan uusia asioita ympäröivästä luonnosta ja yhteiskunnasta. Lapselle luettavat kirjat kannattaakin valita

Kehittävät lelut ja leikki

Leikkimisen sanotaan olevan lapsen työtä, ja ainakin leikki on lapselle erityisen kehittävää toimintaa, sillä sen kautta lapsi harjoittelee monia erittäin tärkeitä asioita. Aikuisesta leikki saattaa näyttää hukkaan heitetyltä ajalta, jonka sijaan osa vanhemmista pyrkii hätistelemään lapsia pois leikeistä kohti akateemisempina kokemiaan aktiviteetteja, kuten kirjoittelun harjoittelua. Leikin merkitystä ei kuitenkaan tulisi aliarvioida! Leikki tukee lapsen mielikuvituksen ja tunne-elämän kehitystä Mielikuvitus on erittäin tärkeä asia. Se auttaa pärjäämään niin arjessa, opinnoissa kuin työelämässäkin. Hyvä mielikuvitus voi jopa auttaa erottumaan joukosta positiivisella tavalla, ja leikki, jos mikä, auttaa lasta kehittämään mielikuvitustaan! Leikissä lapsi saa kokeilla erilaisia rooleja ja hän voi luoda omia kertomuksiaan, joiden käsikirjoittajana hän itse toimii. Samalla hän saa tilaisuuden käydä läpi tunteitaan, joiden sanoittaminen voisi olla muutoin vaikeaa. Esimerkiksi läheisensä menettänyt lapsi