Voiko pienituloisen perheen lapsi harrastaa?

Harrastusten on todettu vaikuttavan lapsiin positiivisella tavalla. Kuitenkin etenkin monissa pienituloisissa perheissä lasten harrastuskustannukset ovat loputon huolenaihe. Voiko siis pienituloisenkin perheen lapsi harrastaa vai ovatko harrastukset vain varakkaiden perheiden lasten hupia? Otamme kantaa tähän polttavaan kysymykseen tässä artikkelissa. Tutustu ilmaisten harrastusten tarjontaan Jos sinusta tuntuu, ettei perheellänne kerta kaikkiaan ole varaa lasten harrastuksiin, kannattaa tutustua ilmaisten harrastusten tarjontaan. Niitäkin löytyy nimittäin yllättävän paljon, ainakin pääkaupunkiseudulla. Esimerkiksi monenlaista liikuntaa pääsee harrastamaan täysin ilmaiseksi. Tällöin lapsi voi kokea onnistumisen elämyksiä ilman, että harrastus aiheuttaa perheelle ylitsepääsemättömiä taloudellisia vaikeuksia. Kysele vapaapaikkoja ja harrastetukia Jos lapsi on erityisen lahjakas tietyssä lajissa, saattaa seura tarjota hänelle vapaapaikkaa perheen taloudellisen tilanteen vuoksi. Kannattaa rohkeasti tiedustella asiaa seurasta. Joissakin tilanteissa saatat myös voida korvata ainakin osan lapsen harrastuskuluista tekemälläsi työllä. Ehkäpä

Ovatko suomalaislapset tasa-arvoisia harrastusten suhteen?

Suomessa on pitkään ylpeilty mahdollisuuksien tasa-arvolla, sillä esimerkiksi koulutusjärjestelmämme on katsottu mahdollistavan sen, että myös pienituloisten perheiden lapset voivat halutessaan hankkia korkeakoulutuksen. Viime aikoina on kuitenkin alettu kuulla yhä enemmän soraääniä, joiden mukaan yhteiskuntamme on entistä enemmän eriarvoistunut, ja esimerkiksi lapsiperheköyhyys on Suomessa jo hälyttävän korkealla tasolla. Voidaankin pohtia, toteutuuko tasa-arvo liikunnassa ja harrastusmahdollisuuksissakaan, kun jo koulutusmahdollisuuksien osalta osa perheistä on sitä mieltä, että esimerkiksi lukio-opinnot tulevat pienituloiselle perheelle liian kalliiksi. Kun puhutaan perustason harrastamisesta, löytyy mahdollisuuksia myös vähävaraisten perheiden lapsille. Tarjolla on nimittäin jopa ilmaisia harrastuksia. Rahoitukseen liittyviä ongelmia alkaa esiintyä enemmän siirryttäessä kilpatasolle. Kilpatason urheilu on haasteellista pienillä tuloilla Seurat ovat nostaneet esiin sen, että kilpatason urheilu on pienten tulojen perheissä haasteellista. Harjoittelu, välineet ja kisamatkat maksavat yksinkertaisesti perheille liikaa, vaikka