Lukeminen ja lapsen kielellisen kehityksen tukeminen

"Lukeminen kannattaa aina!", on tuttu slogan. Lapselle lukeminen on vieläpä erityisen kannattavaa, sillä se tukee lapsen kielellistä kehitystä aivan ainutlaatuisella tavalla. Sen lisäksi on todettu, että kun lapselle luetaan ääneen, vaikutetaan lapsen lukutottumuksiin, mikä on erittäin tärkeää lapsen tulevaisuutta silmällä pitäen. Kerromme tässä artikkelissa, kuinka lapselle lukemalla voidaan tukea hänen kielellistä kehitystään, ja kuinka kirjat ovat vielä tällä digitaalisten laitteiden valtakaudellakin tärkeitä ja arvokkaita esineitä, joita pitäisi oikeastaan arvostaa entistäkin enemmän. Lukeminen tukee lapsen kielellistä kehitystä Kun lapselle luetaan ääneen, hänen sanavarastonsa kehittyy. Lapsi oppii kuulemaan kielen erilaisia vivahteita ja hänen kielitajunsa paranee kuin huomaamatta. Erilaisten satujen ja tarinoiden kuuntelu auttaa kehittämään lapsen mielikuvitusta, ja lasten tietokirjojen lukeminen auttaa häntä oppimaan uusia asioita ympäröivästä luonnosta ja yhteiskunnasta. Lapselle luettavat kirjat kannattaakin valita